2013.gada 16.jūlijs

Izsludināti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi, kā arī būvmontāžas darbu veikšanu

Īstenojot projektu „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu”, kas paredz maģistrālās siltumtrases izveidi Rūpniecības un Dambja ielās, izsludināti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi, kā arī būvmontāžas darbu veikšanu (attiecīgi 29.04.2013. un 14.05.2013.). Tiek veikta saņemto piedāvājumu vērtēšana, un tuvākajā laikā paredzēts pieņemt gala lēmumus par konkursu uzvarētājiem. Pēc iepirkuma dokumentācijas saskaņošanas tiks slēgti līgumi ar izvēlētajiem piegādātājiem, uzsākot projektā paredzētos būvniecības darbus.

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

Atpakaļ