2014.gada 16.jūlijs

Pašlaik projekta darbi ir gandrīz pabeigti un notiek gala norēķinu saskaņošana ar būvniecības uzņēmumu.

​​Informējam, ka projekta īstenošana notiek paredzētajos termiņos. Pašlaik projekta darbi ir gandrīz pabeigti un notiek gala norēķinu saskaņošana ar būvniecības uzņēmumu. Augusta pirmajā pusē paredzēts nodot objektu ekspluatācijā un veikt gala maksājumu būvuzņēmējam. Pēc tam tiks sagatavota projekta gala atskaite un maksājuma pieprasījums. Provizoriskā informācija liecina, ka projekta kopējā ieguldījumu summa būs nedaudz mazāka kā paredzēts projektā.


Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL, jeb 4.189.530,55 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL, jeb 2.577.939,54 EUR), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL, jeb 1.031.175,80 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

Atpakaļ