2013.gada 16.oktobris

Pabeigti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi.

​Īstenojot projektu „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu”, kas paredz maģistrālās siltumtrases izveidi Rūpniecības un Dambja ielās, pabeigti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi, kā arī būvmontāžas darbu veikšanu (attiecīgi 24.07.2013. un 12.08.2013.).

Iepirkumu dokumentācija saskaņota ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, noslēgti līgumi ar piegādātājiem un uzsākta projekta īstenošana. Paredzams, ka līdz 2013. gada aukstajai sezonai tiks pabeigta siltumtrašu izbūve, bet labiekārtošanas darbi tiks veikti 2014. gada pavasarī.

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

Atpakaļ