DH-picture.JPG

Kā darbojas centralizētā siltumapgāde

Centralizētā siltumapgādē siltums tiek saražots koģenerācijas stacijā un klientam piegādāts pa siltumtrasēm līdz ēkai.

Ēkā atrodas Siltumpunkti, kuros ir izvietoti Siltummaiņi. Siltummaiņi ir īpašas iekārtas, kurās ēkā ienākošais siltumnesējs jeb karstais tehniskais ūdens nodod siltumu ēkas apkures un karstā ūdens sistēmai.

Atdzesētais centralizētās siltumapgādes ūdens atgriežas atpakaļ koģenerācijas stacijā, lai tiktu uzsildīts no jauna.​​​​​​​​​​​​

18.05.2017