Apkures sezonas uzsākšana

Kārtība, kādā Jelgavā, uzsākot apkures sezonu, pieslēdz apkuri dzīvojamām mājām, jau vairākus gadus ir nemainīga:

  1. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāgriežas pie savas mājas kontaktpersonas (mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka), kas ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu kārtot ar apkures un karstā ūdens pieslēgšanu un temperatūru režīmiem saistītus jautājumus.
  2. Mājas pilnvarotā kontaktpersona organizē apkures pieslēgšanu mājai:
  • Vēršas pie siltumapgādes uzņēmuma, lai noskaidrotu mājas parāda situāciju. “Fortum” sniedz mājas pilnvarotajām personām pilnu informāciju par parādu situāciju mājā.
  • Dod uzdevumu Pārvaldniekam nodrošināt apkures pieslēgšanu mājā;
  • Pārvaldnieks iesniedz siltumapgādes uzņēmumam “Fortum” pieprasījumu pieslēgt mājai apkuri;
  • Apkure tiek pieslēgta 48 h laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža siltumapgādes uzņēmumā “Fortum”, ja mājai nav parāda par patērēto siltumenerģiju;

Mājas parādu jautājumus ir vēlams regulāri iekļaut dzīvokļu īpašnieku kopsapulču darba kārtībā.

Uzsākot apkures sezonu, pirmās pieslēdz mājas ar labu apmaksas disciplīnu, bet mājas ar sliktu apmaksas disciplīnu pieslēdz pēdējās.

Lai mājokļos būtu mājīgi un arī siltumenerģija tiktu izmantota efektīvi, aicinām izmantot automatizēto individuālo siltumpunktu regulēšanas priekšrocības. Šie siltumpunkti strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām.

Vēlamos temperatūras režīmus mājā siltumapgādes uzņēmumam paziņo ēkas pārvaldnieks, iepriekš vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem.

Temperatūras režīma noteikšana un tā mainīšana:

1. Dzīvokļu īpašniekiem balsojot, ir jāpieņem kopīgs lēmums par temperatūras režīmiem;

2. Lēmums jānoformulē rakstiski un jāiesniedz mājas pārvaldniekam/ vai pilnvarotai personai;

3. Pārvaldnieks / pilnvarotā persona iesniedz rakstisku iesniegumu  Fortum Klientu apkalpošanas centra speciālistiem;

4.  Fortum siltumservisa meistars ieregulē vai izmaina līdzšinējo automātikas režīmu.

Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai.

Jauno ēku individuālo siltumpunktu (ISP) sniegtās priekšrocības.

Ja mēs pareizi izmantotu jauno automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas, apkures sezonu nevajadzētu ne «slēgt», ne arī «atklāt» un iedzīvotāji varētu saņemt komforta temperatūru dzīvoklī arī vēsos vasaras vakaros un agrā rudenī. Pieredze rāda, ka, izmantojot automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas, dzīvokļu īpašnieki par siltumu nemaksā vairāk, kā tie, kuru māju siltumpunktos «atslēdz» un «pieslēdz» apkuri.

Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā, nepieļaujot telpu pārkurināšanu. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties, siltummezgls ieslēdzas, vai gluži pretēji – āra gaisa temperatūrai paaugstinoties - izslēdzas automātiski.

Automātikas ieregulējumi katrai ēkai ir individuāli, tos nosaka ēkas iekšējo apkures un karstā ūdens cauruļvadu konfigurācija, ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, ēkas novietojums pret debespusēm, veiktie ēkas siltināšanas pasākumi u.c. apstākļi.

Ēkas iekšējo apkures cauruļvadu sistēmu tehniskais stāvoklis, atsevišķos dzīvokļos uzstādītie neatbilstošie sildķermeņi, radiatoru ūdens plūsmas regulēšanas termostatisko vārstu trūkums, stāvvadu balansēšanas jautājumi u.c. darbības, var būt šķērslis, lai nodrošinātu vienādu iekštelpu temperatūru visos dzīvokļos.

Rēķini par siltumenerģiju līdzīgās mājās var stipri atšķirties, neskatoties uz to, ka siltumenerģijas cena (tarifs) pilsētā visiem ir vienāda. Samaksa par siltumenerģiju ir tieši saistīta ar patērētās siltumenerģijas daudzumu mājā, ko ietekmē tas, kādu iekštelpu temperatūru dzīvokļu īpašnieki izvēlas saņemt un cik daudz siltumenerģijas zudumu ir ēkai. Būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus ēkai, siltumenerģijas rēķini parasti samazinās par trešdaļu vai pat uz pusi. Dažas siltinātas ēkas Jelgavā ir būtiski samazinājušas savu siltumenerģijas patēriņu.

22.08.2017