ISP rekonstrukcija

Rekonstrukcijai Jelgavā sākotnēji ir izvēlēts 101 individuālais siltumpunkts (ISP) daudzdzīvokļu mājās, kuri uzstādīti pagājušā gadsimta 90-jos gados.

ISP rekonstrukcijas projekta mērķi:

1. Esošo, savu laiku nokalpojušo,  tiešā apkures sistēmas pieslēguma automātisko Individuālo siltumpunktu (ISP) nomaiņa uz jauniem  neatkarīga pieslēguma ISP ar augstāku automatizācijas pakāpi, paredzot to darbības attālinātu kontroli un vadību;

2. Centrālo siltuma punktu (CSP) un 4-cauruļu siltumpiegādes sistēmu likvidācija, izbūvējot katrai ēkai modernu, neatkarīga apkures sistēmas pieslēguma automātisko ISP, paredzot to darbības attālinātu kontroli un vadību.

Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.

ISP rekonstrukcijas ieguvumi:

1. Tiešā apkures sistēmas pieslēguma automātisko ISP nomaiņa uz jauniem  neatkarīga pieslēguma ISP ar augstāku automatizācijas pakāpi, paredzot to darbības attālinātu kontroli un vadību.

2. ISP būs aprīkots arī ar apkures siltummaini, kā rezultātā  ēkas iekšējā apkures sistēma  tiks atdalīta no centralizētās siltumtīklu sistēmas.

3. Ēkas iekšējās apkures un sistēmas spiediens nebūs atkarīgs no spiediena siltumtīklos, ēkas apkures sistēma varēs darboties ar zemāku spiedienu.

4. ISP tiks uzstādīta automātika ar plašākām regulēšanas iespējām, kas dos iespēju veikt precīzākus individuālos apkures un karstā ūdens iestatījumus atkarībā no katras ēkas siltumtehniskajām un iekšējo apkures un karstā ūdens sistēmu īpatnībām.

5. Uzstādītās automātikas  iekārtas nākotnē dos iespēju attālināti sekot ēkā uzstādītā ISP darbībai.

6. Uzstādītā automātika veiks piebarošanas ūdens skaitītāja un karstā ūdens skaitītāja rādījumu attālinātu nolasīšanu precīzi mēneša pēdējās dienas pēdējās stundās, līdz ar to  precīzi uzskaitot tieši konkrētā norēķinu perioda patēriņus.

7. Piebarošanas ūdens skaitītāja distances nolasīšana ļaus operatīvāk konstatēt noplūdes ēkas apkures sistēmā.

8. Tiks uzstādīti energoefektīvi apkures sūkņi (jaunas paaudzes sūkņi ar motoriem ar elektronisku ātruma regulēšanu) un ar būtiski mazāku elektroenerģijas patēriņu.

Jaunu ISP izbūve, kas aizstās CSP

1. Dos visus ieguvumus, kas uzskaitīti ISP rekonstrukcijas gadījumā.

Kā arī:

2. Nodrošinās individuālu precīzu temperatūras un karstā ūdens režīma uzstādīšanu un ieregulēšanu un siltumenerģijas patēriņa precīzu uzkaiti katrai ēkai atsevišķi.

3. Dos iespēju uzsākt un nobeigt apkures sezonu pēc individuāla ēkas (nevis ēku grupas) pieprasījuma.

4. Ļaus precīzāk ieregulēt temperatūras režīmu ēkā, pieregulējot ēkas iekšējās temperatūras līkni precīzi  atbilstošu ārgaisa temperatūras izmaiņām visā apkures sezonas gaitā.

5. Samazināsies siltuma zudumi siltumtīklos, jo šībrīža 4-cauruļu sistēma tiks aizstāta ar 2 cauruļu sistēmu.

11.05.2015