Yoga.jpg

Ja maināt dzīvesvietu

Mainoties ēkas vai dzīvokļa īpašniekam, rēķini par apkures un karstā ūdens lietošanu netiek automātiski attiecināti uz ēkas/dzīvokļa jauno īpašnieku un netiek noformēti uz ēkas/ dzīvokļa jaunā īpašnieka vārda. 

Ja dzīvoklim mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad SIA „Fortum Jelgava” uz īpašuma/ īres tiesību apstiprinošo dokumentu (Zemesgrāmatas apliecība) pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu izrakstīšanu un piegādi, nomainot īpašnieka/ īrnieka informāciju.

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas Fortum klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot:

  • personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība),

  • Zemesgrāmatas apliecību,

  • Pirkuma līgumu,

  • Pieņemšanas nodošanas aktu un

  • Inventarizācijas lietu.

Minētos dokumentus un informāciju var iesniegt arī elektroniski, nosūtot tos e-pastā: fortum.jelgava@fortum.com.  

Lai, mainoties dzīvokļu īpašniekiem, rēķini netiktu izrakstīti uz iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka vārda, arī pats iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks var vērsties Fortum Klientu apkalpošanas centrā, vai informāciju nosūtīt e-pastā fortum.jelgava@fortum.com. Jāiesūta būtu dokumenti, kas apliecina dzīvokļa īpašnieka maiņu  - zemesgrāmatas izraksts, pirkuma līgums un  jānorāda dzīvokļa jaunā īpašnieka kontakti.

 

13.03.2017