Piegādes pārtraukumi

Piegādes pārtraukumi


Mēs informēsim jūs par plānotajiem remontdarbiem, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu, kā arī sniegsim informāciju par avārijas pārtraukumiem siltumapgādē.