Parāds par siltumu?

Parāds par siltumu

Iespējamie risinājumi, ja klientam radušās grūtības ar siltumenerģijas rēķinu apmaksu:

  • noslēgt vienošanos par pakāpenisku rēķinu apmaksu vasaras periodā;

  • griezties Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas maksājumiem saņemšanai;

  • samazināt siltuma zudumus dzīvoklī, veicot siltināšanas pasākumus.

 

Ja izveidojies parāds par siltumenerģiju:

 

Klients var vienoties ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas parāda apmaksas kārtību, to veicot vairāku mēnešu laikā, ar noteiktiem ikmēneša maksājumiem.

 

Lai noslēgtu vienošanos, nepieciešams:

 
  • apmaksāt vismaz 10% no parāda;

  • ierasties SIA „Fortum Jelgava” klientu apkalpošanas daļā Pastā ielā 47, Jelgavā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;

  • aizpildīt iesnieguma veidlapu par parāda pēcapmaksu;

  • ja ir saņemta, tad iesniegt izziņu par bezdarbnieka statusa vai maznodrošinātā stusa piešķiršanu vai izziņu no darbavietas par algas apmēru.

04.09.2015