Akwizycje i przejęcia

​Fortum posiada wiedzę "know - how" w zakresie dostaw energii dla Klientów biznesowych i instytucji.

Posiadamy:

  • doświadczenie w przejmowaniu oraz eksploatacji źródeł ciepła i systemów dystrybucyjnych,
  • organizację pokrywającą większość obszaru Polski,
  • służby umożliwiające szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w eksploatacji,
  • głęboką wiedzę w zakresie technologii energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji produkcji i dystrybucji,
  • dostęp do wiedzy, doświadczeń i zasobów finansowych koncernu Fortum.
 
 
 
 

18/05/2015