Marek Dołęga

Marek Dołęga

Menadżer ds. Nieruchomości, lokalizacja: Bytom

 

Jak trafiłeś do Fortum?

W styczniu 2011 roku Fortum zostało właścicielem Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A., w którym pracowałem. W ten sposób od 3-go stycznia 2011 roku zostałem pracownikiem Fortum Bytom S.A. 

Jaka jest Twoja rola i odpowiedzialności w Fortum?

W Fortum jestem Menadżerem ds. Nieruchomości. Odpowiadam za nieruchomości nieprodukcyjne Grupy Fortum w Polsce. Do moich podstawowych obowiązków należy: dbałość o stan techniczny tych nieruchomości, optymalizacja majątku, sprawy formalno-prawne w zakresie nieruchomości, kontakty z organami administracyjnymi no i oczywiście współpraca ze wszystkimi Funkcjami Fortum w zakresie pełnionych obowiązków. Odpowiadam również za usługę ochrony i usługę porządkową we wszystkich lokalizacjach Fortum w Polsce.

Jak rozwijała się Twoja kariera w Fortum?

W Fortum początkowo pracowałem jako Specjalista ds. Budowlanych w dziale remontowym. Po kilku miesiącach przeszedłem do Funkcji Wsparcia Biznesu, gdzie objąłem stanowisko Specjalisty ds. Nieruchomości. We wrześniu 2012 roku objąłem stanowisko Menadżera ds. Nieruchomości. Jednym z moich pierwszych zadań było stworzenie kompetentnego Zespołu i modelu zarządzania nieruchomościami nieprodukcyjnymi w Polsce. Dzisiaj z satysfakcją mogę stwierdzić, że zadanie to zostało wykonane.

Co uważasz za najważniejsze atuty Fortum jako pracodawcy?

Fortum, jako pracodawca umożliwia rozwój każdego pracownika. Odbywa się to na różne sposoby np. poprzez możliwość udziału w realizowanych projektach czy specjalistycznych szkoleniach. Bardzo ważnym elementem jest realizowanie przez Fortum swoich celów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Atutem Fortum, jest na pewno realizacja celów w oparciu o Wartości i Kodeks etyczny. Fortum bardzo dużą uwagę przykłada do bezpieczeństwa swoich Pracowników jak również Wykonawców świadczących usługi

W jaki sposób zrównoważony rozwój jest widoczny w Twojej codziennej pracy?

Staram się, aby w mojej codziennej pracy przestrzegać prostych zasad, jak oszczędzanie energii elektrycznej czy drukowanie tylko tego co faktycznie musi zostać wydrukowane. Dużą uwagę przykładam do bezpieczeństwa firm świadczących usługi dla Fortum w ramach podpisanych przez moja Funkcję umów. Staram się również wykorzystywać okazje, w których mogę na zewnątrz mówić o zrównoważonym rozwoju i wskazywać na rozwiązania promujące energię ze źródeł odnawialnych. Planując zadania remontowe czy inwestycyjne w podległym mi obszarze, pilnuję aby zastosowane materiały czy urządzenia posiadały wymagane prawem dopuszczenia do stosowania i były energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Jaki jest wkład Twojego zespołu w realizację idei zrównoważonego rozwoju?

Zespół, z którym mam przyjemność pracować, realizuje swoje zadania dbając o to, aby w każdym z podlegających mu obszarów, były one realizowane w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Dużo rozmawiamy z Wykonawcami świadczącymi dla nas usługi na temat bezpieczeństwa, dbałości o środowisko pracy. Przyczyniamy się najprostszymi działaniami do oszczędności mediów czy materiałów.

25/02/2016