Marta Naworska

Marta Naworska
Kontroler Biznesowy, lokalizacja: Wrocław
Jak trafiłaś do Fortum?
Zostałam zatrudniona w Fortum w listopadzie 2011 roku.
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ukończyłam kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dwie specjalności: nieruchomości oraz analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem.
Po studiach uzyskałam licencję zarządcy nieruchomościami. Zanim trafiłam do Fortum, pracowałam w firmie zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi oraz jako referent do spraw kontrolingu operacyjnego w firmie zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych.
Na ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko kontrolera biznesowego w Fortum trafiłam na firmowej stronie internetowej. Po wysłaniu CV oraz listu motywacyjnego już następnego dnia zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną, a po dwóch tygodniach zostałam pracownikiem Fortum.
Była to najszybsza rekrutacja, jaką odbyłam w swoim życiu zawodowym i wspominam ją bardzo pozytywnie. Co jest istotne, z osobami rekrutującymi współpracuję do dnia dzisiejszego. 
Jaka jest Twoja rola i odpowiedzialności w Fortum?
 
Obecnie jestem właścicielem procesu raportowania oraz planowania wyników w ramach spółek Fortum w Polsce. Przygotowuję analizy zarządcze zarówno dla Zarządu w Polsce, jak i dla Dywizji. Uczestniczę we wdrożeniach nowych rozwiązań oraz narzędzi raportowych, integracji nowych aplikacji  z systemem finansowym.  Jestem main userem obszaru P2P systemu zarządzania zasobami.
 
W ramach podległego mi procesu koordynuję przepływ danych pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za poszczególne lokalizacje produkcyjne i dystrybucyjne w Polsce.
 
Moje role i odpowiedzialności zmieniają się w zależności od projektów, w których biorę udział. Jednego jestem pewna – w tej pracy nie można się nudzić.
 
Jak rozwijała się Twoja kariera w Fortum?
 
Od samego początku zatrudniona jestem w dziale kontroli biznesowej. Początkowo odpowiadałam za jedną z jednostek biznesowych w ramach Fortum Power and Heat. Jednocześnie miałam możliwość zdobycia  wiedzy  na temat sektora energetycznego.
 
Muszę przyznać, że sama branża stanowiła dla mnie nie lada wyzwanie  - wychodzę z założenia, że dobra analiza finansowa nie jest możliwa bez zdobycia solidnych podstaw w ramach danej dziedziny.
 
W roku 2013  zostałam zaangażowana w implementację nowego systemu raportowego, a co się z tym wiąże, także nowych narzędzi. Pracowałam w międzynarodowym zespole, co umożliwiło mi poznanie różnic pomiędzy poszczególnymi krajami w ramach Dywizji Heat. W tym samym czasie zostałam wyznaczona jako wsparcie z ramienia BC dla działu Produkcji i Dystrybucji w Polsce.
 
W styczniu 2015 roku zostałam właścicielem procesu planowania i raportowania – na stanowisku tym pracuję do chwili obecnej.
 
Co uważasz za najważniejsze atuty Fortum jako pracodawcy?
 
Fortum jako pracodawca umożliwia rozwój pracowników, ceni inicjatywę oraz kreatywność.
 
Moja przygoda w Fortum zaczęła się w krótkim czasie po zakończeniu studiów, dlatego też doceniam zaufanie jakim mnie obdarzono. Dało mi ono motywację do poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności.
 
Fortum pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego w wielu obszarach , m.in. dzięki uczestnictwu w projektach rozwojowych oraz współpracy w zespołach międzynarodowych. Przełożeni, z którymi miałam okazję współpracować  byli otwarci na proponowane zmiany, nowe rozwiązania i sugestie. Samodzielność na zajmowanym stanowisku oraz możliwość kreowania własnego obszaru pracy jest dla mnie bardzo istotna.
 
Jakie widzisz możliwości rozwoju kompetencji i swojej kariery w Fortum?
 
Fortum umożliwia rozwój kompetencji w ramach: szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, uczestnictwa w projektach międzynarodowych, wymiany stanowiskowej pomiędzy działami/krajami , a także dofinansowania studiów podyplomowych. Sama obecnie uczestniczę we współfinansowanych przez Fortum studiach podyplomowych „Zarządzanie Zespołem- team leader”. Pozwolą mi one rozwinąć „kompetencje miękkie” potrzebne na zajmowanym stanowisku.
 
Jaki jest wkład Twój / Twojego zespołu w realizację misji Fortum – „Spółka energetyczna następnych pokoleń”?
 
Pracuję w zróżnicowanym pod względem kompetencji oraz wieku zespole, chętnym do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Bardzo ważna jest dla mnie dobra atmosfera pracy, co nie zawsze jest łatwe w dziale działającym często pod presją czasu oraz o dużej odpowiedzialności finansowej. 
 
Duża część z nas to ludzie młodzi, proaktywni, szukający nowych rozwiązań. Uczestniczymy w projektach takich jak budowa nowego CHP w Zabrzu, koncentrując się na aspektach finansowych, podatkowych oraz zarządczych. Dlatego też myślę, że wpisujemy się w misję Fortum – zarówno jako nowe pokolenie pracowników, jak i osoby uczestniczące w procesach, które umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przyszłym pokoleniom.

25/02/2016