Fortum Silesia

Połączenie Fortum Bytom S.A. i Fortum Zabrze S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku z konsolidacją spółek grupy Fortum w Polsce w dniu 31 grudnia 2015 roku nastąpiło połączenie spółki Fortum Bytom S.A. ze spółką Fortum Zabrze S.A. Nowo powstała spółka będzie działać pod nazwą: Fortum Silesia S.A.

Dane nowej spółki to:

Fortum Silesia S.A.
ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000008208
NIP 648-00-01-289, REGON 271990231

Kapitał Zakładowy – 70.232.120 zł – wpłacony w całości

31/12/2015