Fortum w Bytomiu

Połączenie Fortum Bytom S.A. i Fortum Zabrze S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku z konsolidacją spółek grupy Fortum w Polsce w dniu 31 grudnia 2015 roku nastąpiło połączenie spółki Fortum Bytom S.A. ze spółką Fortum Zabrze S.A. Nowo powstała spółka będzie działać pod nazwą: Fortum Silesia S.A.

Dane nowej spółki to:

Fortum Silesia S.A.
ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000008208
NIP 648-00-01-289, REGON 271990231

Kapitał Zakładowy – 70.232.120 zł – wpłacony w całości

ul. Elektrownia 18
41-908 Bytom
tel. 32 283 41 00
fax. 28 344 44 44

​Typ: Elektrociepłownia
Paliwo: Węgiel
Produkcja energii cieplnej: 372,7 MW
Produkcja energii elektrycznej: 55 MW
Emosja CO2: 311 500 ton
Emisja SO2: 1930 ton
Emisja NOx: 630 ton
Emisja pyłu: 280 ton

​Fortum Bytom S.A. działa na terenie Bytomia. Fortum Bytom produkuje ciepło w kogeneracji tj. łącznie z energią elektryczną. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa istotnie ograniczając emisję do środka w szczególności znacząco redukując emisje CO2.

31/12/2015