Fortum w Zabrzu

Połączenie Fortum Bytom S.A. i Fortum Zabrze S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku z konsolidacją spółek grupy Fortum w Polsce w dniu 31 grudnia 2015 roku nastąpiło połączenie spółki Fortum Bytom S.A. ze spółką Fortum Zabrze S.A. Nowo powstała spółka będzie działać pod nazwą: Fortum Silesia S.A.

Dane nowej spółki to:

Fortum Silesia S.A.
ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000008208
NIP 648-00-01-289, REGON 271990231

Kapitał Zakładowy – 70.232.120 zł – wpłacony w całości

​ul. Wolności 416
41-800 Zabrze
tel. 32 271 52 42
fax. 32 271 42 45

Typ: Elektrociepłownia, ciepłownia
Paliwo: Węgiel, biopaliwo, gaz
Produkcja energii cieplnej: 431,6 MW
Produkcja energii elektrycznej: 73,9 MW
Emisja CO2: 321 666 ton
Emisja SO21590 ton
Emisja NOx: 520 ton
Emisja pyłu: 130 ton

​Fortum Zabrze S.A. jest podstawowym wytwórcą - produkowanego w skojarzeniu - ciepła dla miast Zabrza i Rudy Śląskiej, zamieszkiwanych przez ponad 350 tyś. osób. Dostarcza łącznie około 303 MW mocy cieplnej, co stanowi blisko 49% potrzeb wymienionych miast w zakresie ciepła pochodzącego z systemów ciepłowniczych.

31/12/2015