Fortum we Wrocławiu

ul. Antoniego Słonimskiego 1A
50-304 Wrocław
tel. 71 340 55 50
fax. 71 343 04 34

Pogotowie ciepłownicze 993

Typ: Kotłownie
Paliwo: Gaz ziemny, olej
Produkcja energii cieplnej: 8,2 MW
Produkcja energii elektrycznej: ---
Emisja CO2: 3318 ton
Emisja SO2: 0 ton
Emisja NOx: 3 ton
Emisja pyłu: 0 ton

 


Fortum we Wrocławiu świadczy usługi przesyłu i dystrybucji ciepła. Fortum zaspokaja ponad 62% zapotrzebowania stolicy Dolnego Śląska na energię cieplną. W ramach Pilotażowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia, fortum współfinansowało remonty i przyłączenia do sieci ciepłowniczej wielu zabytkowych kamienic miasta.

06/03/2015