Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

•  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Słonimskiego 1A, Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 416, zwane dalej Spółką,

•  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

•  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

•  podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

07/01/2016