Manager Kontraktu dla EC CCGT Wrocław / Wroclaw CCGT CHP Plant Project Manager

 
 

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jako Podmiot Zamawiający ogłasza przetarg "Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji CCGT CHP Wrocław".

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się z pełną treścią Ogłoszenia o Zamówieniu.

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Polska wersja językowa pozostaje wiążącym dokumentem, podczas gdy wersja angielska ma charakter pomocniczy.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. as an Ordering Party announces the tender "Wroclaw CCGT CHP Plant Project Manager (EPCM)".


Below is the link to the full version of the Contract Notice.

The Contract Notice has been prepared in two language versions: Polish and English. The Polish version remains the binding document while the English version has a solely auxiliary character. 

 
21.10.2010

 

 

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się ze zmienioną treścią Ogłoszenia o Zamówieniu –zmiana nr. 1.​ Below is the link to modified Contract Notice –modification no 1.

 18.11.2011

 

​Poniżej znajduje się link do wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 1: ​​Below is the link to Ordering Party explanations – set 1​:

 19.11.2010

Poniżej znajduje się link do wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 2:

1.12.2010

Below is the link to Ordering Party explanations – set 2:​

 

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się ze zmienioną treścią Ogłoszenia o Zamówieniu – zmiana nr. 2:

1.12.2010

 

Below is the link to modified Contract Notice – modification no 2:

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się z wykazem Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne w przetargu „Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji CCGT CHP Wrocław

Below is a link to the list of Economic Operators which submitted the initial offer in the proceedings „Wroclaw CCGT CHP Plant Project Manager (EPCM)

 15.05.2012

19/05/2015