Przetargi / Tenders

W ramach projektu CCGT CHP Wrocław toczą się aktualnie dwa postępowania przetargowe. Pierwsze z nich dotyczy dostawy tzw. „Power Island” (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa), drugie natomiast dedykowane jest dla potencjalnych Managerów Kontraktu EPCM.
When it comes to the CCGT CHP Wroclaw project there are to ongoing tendering procedures at the moment. The first one refers to  the supply of so called “Power Island” (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine). The second one is dedicated to the potential Project Managers EPCM.
 

23/06/2015