Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom

Fortum Sielesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie “Sieć cieplna Zabrze-Bytom" zostało zakończone.  Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów najlepsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

Fortum Silesia S.A.  announces, that the tendering  procedure “District heating network Zabrze-Bytom” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the best tender was submitted by Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

 

Osoby kontaktowe / Content:

Wojciecha Trzebianiaka
wojciech.trzebieniak@fortum.com

Kamila Zybura
e-mail:
kamila.zybura@fortum.com

18/08/2016