Główne roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Główne roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – Budimex S.A.
Fortum Silesia S.A. announces, that the tendering  procedure “Main civil works for CHP Zabrze” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor – Budimex S.A.

________________________________________________________________________________________

Zaktualizowany termin składania ofert upływa 21.03.2016 godz. 15:00.

The updated deadline for sending offers is 21.03.2016, at 3:00 p.m.

________________________________________________________________________________________

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Główne roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze”. Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 11.03.2016, o godz. 15:00.
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
Fortum Silesia S.A launches a tender for Main civil works for CHP Zabrze project.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request.
 
The deadline for sending offers is 11th of March, 2016 at 3:00 p.m.
 
Contact persons:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.
 
 

28/04/2016