Kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) dla EC Zabrze / Circulating fluidized bed (CFB) Boiler Plant for CHP Zabrze

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) dla CHP Zabrze" zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – firma AMEC Foster Wheeler. 

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Circulating fluidized bed (CFB) Boiler Plant for Zabrze CHP” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice  and the conducted negotiation , resulting in selection of contractor- AMEC Foster Wheeler.

28/07/2015