Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji CHP Zabrze / Zabrze CHP Plant Project Manager (EPCM)

Fortum Power and Heat Polska  Sp. z o.o. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie “Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji CHP Zabrze" zostało zakończone.  Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów  oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony Manager Kontraktu - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 

Fortum Power and Heat Polska  Sp. z o.o.  announces, that the tendering  procedure “Zabrze CHP Plant Project Manager (EPCM) was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice  and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

28/07/2015