Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110 kV (SE EC I) w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu

 

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na „Modernizację stacji elektroenergetycznej 110 kV (SE EC I) w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fortum Zabrze S.A ogłasza przetarg na „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110 kV (SE EC I) w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu.”. Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 08.01.2016, o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy
e-mail:tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura
e-mail:kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

15/02/2016