Prace rozbiórkowe i przekładki w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P310)

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Prace rozbiórkowe i przekładki w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze.” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze S.A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Prace rozbiórkowe i przekładki w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze”.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 18.04.2016, (poniedziałek) o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

06/07/2016