Prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie “ Prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: ‘Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu’” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Zabrze S.A ogłasza przetarg na “ Prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu.” Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 20.11.2015, o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy

e-mail:tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura

e-mail:kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

19/01/2016