Projekt, dostawa, montaż i nadzór nad rozruchem chłodnic CCWS i SCWS (P006)

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Projekt, dostawa, montaż i nadzór nad rozruchem chłodnic CCWS i SCWS (P006)” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca –   Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" Spółka Akcyjna.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure ”Design, delivery, erection and commissioning supervision of CCWS and SCWS cooling towers (P006)” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice  and the conducted negotiation , resulting in selection of contractor - Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" Spółka Akcyjna.
 

Osoby kontaktowe / Contact:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com

 

09/08/2016