Turbina Parowa dla CHP Zabrze / Steam Turbine Plant for Zabrze CHP

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Turbina Parowa dla CHP Zabrze” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Doosan Skoda Power.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Steam Turbine Plant for Zabrze CHP” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Doosan Skoda Power.

28/07/2015