Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu wraz z niezbędnymi przekładkami oraz przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Wolności w Zabrzu na działkę o nr ewidencyjnym 4938/294 wraz z budową dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z jezdni ul. Wolności.” Wszystkie szczegóły odnośnie zadania wraz z warunkami przetargu zostały przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania, poprzez e-mail indywidualnie oferentom legitymującym się zrealizowaniem na przestrzeni ostatnich 5 lat co najmniej jednej umowy na wykonanie prac związanych z przebudową torowiska.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2017 r.

Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

Fortum Silesia S.A launches the tender for “Refurbishment of a tram track in Wolności street in Zabrze and modernization of the exit from Wolności street in Zabrze together with the construction of the additional lane for vehicles turning left from the street". All details regarding the task and tendering conditions are listed in the Enquiry. The tendering documentation shall be made available upon individual request received by email, to Tenderers who completed at least one contract for tracks renovation in the last 5 years.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Enquiry. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on October 23rd , 2017.

Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

 

26/09/2017