​Zrównoważony Rozwój

Fortum chce być liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy naszym klientom energię elektryczną, ciepło i chłód sieciowy, a także inne rozwiązania w dziedzinie energetyki, które przyczyniają się do poprawy jakości życia dzisiaj i w przyszłości. Obecnie już 64% wytwarzanej przez nas energii elektrycznej powstaje bez emisji CO2.

 

Odpowiedzialność ma dla nas w Fortum trzy wymiary – ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Tylko ich jednoczesna realizacja zapewnia firmie zyski i bezpieczeństwo na rynku. Biznes nie działa w odosobnieniu. Od dużych graczy rynkowych oczekuje się dziś elastyczności w działaniu, szerokiego spojrzenia na otoczenie konkurencyjne, a także dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiskowych oraz społecznych.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to równolegle prowadzone działania w obszarze biznesu oraz współpraca z lokalną społecznością, a także budowanie świadomej postawy proekologicznej. Inwestujemy w młodych, ponieważ wierzymy, że staną się w przyszłości naszymi klientami i wybiorą nasze produkty nie tylko dlatego, że spełniają ich wymagania, ale również dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni, że stoi za nami coś więcej niż tylko generowanie dochodów.

 

Swoimi działaniami w obszarze CSR chcemy przekonać naszych interesariuszy do podejścia Fortum, uwzględniającego potrzebę prowadzenia biznesu, który odpowiada wymaganiom dzisiejszego rynku - gdzie niezbędne jest zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem.  

Odpowiedzialność ekonomiczna

Konkurencyjność, wysoka wydajność i działania odpowiadające na potrzeby rynku zapewniające dobre wyniki finansowe i rozwój firmy.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność społeczna

Innowacyjne rozwiązania oraz bezpieczeństwo dostaw niskoemisyjnej energii elektrycznej i ciepła wspierające rozwój społeczeństwa i wzrost dobrobytu. Bezpieczeństwo w pracy, rozwój umiejętności zawodowych pracowników i przyjazna atmosfera.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność środowiskowa

Doświadczenie w produkcji energii bez emisji CO2 w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysoce efektywnej produkcji energii i ciepła w skojarzeniu. Wspieranie badań i rozwoju w kierunku rozwiązań energetycznych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Dowiedz się więcej

Raport roczny 2015

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2015

Dowiedz się więcej