Troszczymy się o środowisko i społeczeństwo

Troska o środowisko i odpowiedzialność społeczna stanowią filary naszej działalności, która wpływa na miliony ludzi i otaczające nas społeczności na różne sposoby. Upewniamy się, że wpływ różnych ogniw naszego łańcucha dostaw jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Redukujemy  negatywny wpływ naszej działalności na środowisko poprzez:

  • wydajne i oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych,|
  • wykorzystanie odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii,
  • ograniczanie własnego wpływu na lokalne środowisko poprzez stosowanie technologii i efektywnych procedur obsługi i eksploatacji.

 Przeciwdziałanie zmianom klimatu stanowi jeden z kluczowych elementów strategii Fortum. Naszym długoterminowym celem jest stanie się spółką energetyczno-ciepłowniczą nie emitująca dwutlenku węgla. Bierzemy aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa niskoemisyjnego.

 Fortum ma do czynienia z różnymi grupami osób, z których każda ma własne oczekiwania wobec działalności spółki.

Regularnie przeprowadzamy badania ich oczekiwań, zarówno na poziomie Grupy, jak i dywizji. Nasze uczestnictwo w narodowych i międzynarodowych organizacjach pomaga nam w pogłębieniu zrozumienia globalnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ich związku z działaniami na szczeblu krajowym.

Wspieramy pracujące dla wspólnego dobra organizacje i społeczności w krajach, w których prowadzimy swoją działalność. Nasza wizją jest dążenie do doskonałości w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz bycie dostawcą energii dla przyszłych pokoleń. Dlatego też program sponsoringu koncentruje się zwłaszcza na ludziach młodych, środowisku i członkach lokalnych społeczności. Fortum prowadzi też ścisłą współpracę z  wyższymi uczelniami w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto wraz z uniwersytetami śledzimy główne globalne trendy w technologii.

 

13/02/2013