Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Fortum w Polsce

Podstawowym wyzwaniem dla Fortum jest zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Ponadto, wychodząc naprzeciw wymaganiom swoich klientów, firma dąży do podnoszenia jakości swoich usług, wzrostu zaufania,  poprawy wizerunku  i  osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.  

Mając na uwadze potrzebę wysokiej jakości świadczonych usług oraz skuteczne zarządzanie ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy, działalność firmy  Fortum opiera się na kluczowych wartościach, którymi są: odpowiedzialność, kreatywność, szacunek i uczciwość.

Jako firma zorientowana  na klienta, Fortum angażuje się w zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo pracowników. Cele firmy zakładają doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, spełniającego wymagania norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmocnienia  wiarygodności firmy i  budowania  długotrwałych  relacji  z  Klientami.

Certyfikaty uzyskane przez Grupę Fortum w Polsce

12/05/2017