Zrównoważony rozwój w Fortum

Fortum chce pełnić rolę lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wierzy, że zbalansowane zarządzanie odpowiedzialnością ekonomiczną, ekologiczną i społeczną zapewnia nam konkurencyjną przewagę, jest korzystne dla naszych interesariuszy i niezbędne dla rozwoju przyszłych społeczeństw.

Fortum wierzy, że system energetyczny przyszłości będzie się opierał na bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej i efektywnym wykorzystaniu zasobów paliwowych. Będzie następowało stopniowe przechodzenie od tradycyjnej produkcji energii wykorzystującej paliwa kopalne, których pokłady kiedyś się wyczerpią do form produkcji opartych na niewyczerpywalnych źródłach energii pochodzących bezpośrednio i pośrednio od słońca.

W Gospodarce Solarnej energia ze słońca jest wykorzystywana bezpośrednio jako słoneczna energia elektryczna lub cieplna, albo pośrednio jako energia wodna, z fal oceanu, wiatrowa, energia z biopaliw lub z ciepła geotermalnego.

14/01/2016