Dla kogo?

Centralne ogrzewanie jest idealnym rozwiązaniem dla:

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
- zarządców osiedli domów jedno- i wielorodzinnych,
- deweloperów

19/05/2015