Korzyści dla Klientów

Centralne Ogrzewanie to nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim nieoceniony komfort i wygoda, niezależnie od pogody i sezonów grzewczych. Taka forma ogrzewania to również:

Wygoda użytkowania
Ilość dostarczonego ciepła jest automatycznie dostosowywana do aktualnych warunków zewnętrznych, co zapewnia optymalizację kosztów ogrzewania.
Zautomatyzowany proces dostawy pozwala użytkownikom precyzyjnie ustalić rodzaj warunków zewnętrznych, decydujących o włączeniu i wyłączeniu ogrzewania.

Bezpieczeństwo
Urządzenia węzła cieplnego zapewniają odpowiednią i bezpieczną temperaturę w grzejnikach. W budynku nie jest prowadzony proces spalania nie ma zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Ogrzewanie przyjazne dla środowiska naturalnego
Obniżenie emisji gazów i pyłów mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie sprawia, że ta metoda ogrzewania to jedna
z najbezpieczniejszych dostępnych technologii. Zastosowanie bezpiecznej systemowej technologii zamiast ogrzewania gazowego
eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu i zatrucia gazem.

Stabilne, przewidywalne koszty ogrzewania
Żadna inna metoda ogrzewania nie zapewnia tak stałych
i stabilnych opłat za ogrzewanie jak ciepło produkowane centralnie. Kontrolę nad poziomem cen sprawuje Urząd Regulacji Energetyki.

15/05/2015