Korzyści dla Klientów

Stabilne ceny
Żadna inna metoda ogrzewania nie zapewnia tak stałych i stabilnych opłat za ogrzewanie jak ciepło produkowane centralnie. Kontrolę nad poziomem cen sprawuje Urząd Regulacji Energetyki.

Możliwość regulacji ilości ciepła
Nowoczesne węzły cieplne dostarczają do grzejników ciepło w odpowiedniej ilości i tylko wówczas gdy jest to potrzebne. Każdy Klient może zdecydować jak zoptymalizować koszty ogrzewania.

Bezpieczeństwo
Urządzenia węzła cieplnego zapewniają odpowiednią i bezpieczną temperaturę ciepłej wody w kranach i grzejnikach. W budynku nie jest prowadzony proces spalania nie ma zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Wygoda
W kranie zawsze jest ciepła woda. Pomieszczenia są ogrzewane równomiernie a wymaganą temperaturę można ustawić za pomocą zaworu grzejnikowego. System w mieszkaniu nie wymaga skomplikowanych urządzeń wymagających konserwacji.

Przestrzeń
Do instalacji węzła cieplnego potrzebne jest niewielkie pomieszczenie, które nie musi spełniać tylu wymagań, co w przypadku instalacji kotłów grzewczych. Nie jest potrzebna budowa komina.

Nowoczesność
- sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych (we Wrocławiu ponad 50%),
- wdrożony system optymalizujący pracę sieci – Termis,
- wszystkie węzły Fortum z automatyką pogodową,
- program montażu AUZ na węzłach cieplnych

 

13/04/2016