Bytom - budynek biurowyOferta dotyczy sprzedaż budynku biurowego "Elektrociepłowni Miechowice". 

Przedmiot oferty: Sprzedaż prawa własności budynku biurowego oraz prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu, Obręb Miechowice, zlokalizowanych przy ul. Elektrownia 18.

Dostępne media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe, kanalizacja

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom: przenaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren/2.P1-tereny zabudowej przemysłowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 3 804 m2

Powierzchnia użytkowa budynków: 2 107,72 m2

Osoba prowadząca:

BIUROWIEC.jpg

29/12/2016