Bytom tereny na EC MiechowiceOferta dotyczy sprzedaży terenów przemysłowych przy "Elektrociepłowni Miechowice"

Przedmiot oferty: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu, Obręb Miechowice, zlokalizowanych przy ul. Elektrownia 18. Nieruchomość znajduje się na terenie elektrociepłowni Miechowice, istnieje możliwość wydzielenia i ogrodzenia nieruchomości oraz zapewnienia niezależnego dojazdu z drogi publicznej.

Dostępne media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe, kanalizacja

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom: przeznaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren /1.T1/P4- tereny zabudowy infrastruktury technicznej, tereny technologiczne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 50 000 m2

Osoba prowadząca:

20150422_130241.jpg

20150422_125559.jpg

29/12/2016