Płock KobiałkaOferta dotyczy sprzedaży prawa własności działki nr 107, Obręb Maszewo AM9, zlokalizowanej przy ul. Kobiałka, stanowiącej nieruchomość gruntową, niezabudowaną z dostępem do drogi asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pobliżu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana w jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej F - obszar o dominujacej funkcji przemysłowej i usługowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 4 783 m2

Osoba prowadząca:

WP_20130724_014.jpg

29/12/2016