Ząbkowice Śląskie

Oferta dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Ząbkowice Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa po wyłączonej z eksploatacji kotłowni miałowej  położona   przy ul. Przemysłowej 2, teren ogrodzony i w znacznej części utwardzony. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek kotłowni ,budynek stacji uzdatniania wody oraz budynek stacji trafo.

Powierzchnia działki: 13 016 m2

Powierzchnia użytkowa budynków: 1 151 m2​

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Fortum Power and Heat Polska Sp.zo.o.
ul. Słonimskiego 1A; 50-304 Wrocław 
tel.: +48 71 34 05 550

Osoba prowadząca: 
29/12/2016