Zabrze - tereny przemysłowe EC Zabrze

Oferta dotyczy sprzedaży terenów przemysłowych przy Elektrociepłowni Zabrze.

Przedmiot oferty: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu zlokalizowanych obecnie na terenie "Elektrociepłowni Zabrze". Istnieje możliwości wydzielenia nieruchomości i zapewnienia dojazdu od strony ulicy Pawliczka.

Dostępne media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe, kanalizacja

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagodspodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze: przeznaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren P- tereny przemysłu, składów i magazynów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 55 000 m2

Osoba prowadząca:

WP_20131003_047.jpg

G0019062_1.jpg

29/12/2016