Zabrze - tereny przemysłowe przy ul. Korczoka-Pawliczka

Oferta dotyczy sprzedaży terenów przemysłowych przy ul. Korczoka- Pawliczka.

Przedmiot oferty: Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu zlokalizowanych na północ od  terenu "Elektrociepłowni Zabrze". Nieruchomość jest ogrodzona z zapewnieniem dojazdu do ulicy Pawliczka i Korczoka.

Dostępne media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe, kanalizacja

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagodspodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze: przeznaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren P- tereny przemysłu, składów i magazynów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 60 000 m2

Osoba prowadząca:

WP_20130711_061.jpg

G0019062_11.jpg

29/12/2016