Zmiana obliczeniowych temperatur nośnika ciepła we Wrocławiu

​Dbając o najwyższe standardy świadczenia usług ciepłowniczych, a także w trosce o środowisko naturalne, Fortum przygotowuje zmianę obliczeniowych temperatur nośnika ciepła we Wrocławiu.

Z dniem 1 października 2015 r. zostanie przyjęta wartość 130/65 stopni celcjusza, w miejsce dotychczasowych 150/65 stopni celcjusza.

 

Na czym będzie polegała zmiana:

 

Skutkiem zmiany obliczeniowych wartości temperatur nośnika ciepła będzie zwiększenie obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła w węźle cieplnym, co nie będzie się wiązać
z koniecznością zmiany mocy zamówionej. Wprowadzana korekta ma na celu dostosowanie pracy systemu ciepłowniczego we Wrocławiu do procesów termomodernizacyjnych podejmowanych przez Odbiorców ciepła sieciowego. Zwiększona zostanie także efektywność energetyczna systemu, poprzez ograniczenie straty ciepła w trakcie przesyłania. Dzięki temu zmniejszona zostanie ilość spalanego węgla, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Czy zmianie ulegną warunki dostarczania ciepła:

 

Wraz z przyjęciem nowej wartości obliczeniowej zmianie ulegną warunki dostarczania ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, a także obowiązująca Tabela regulacyjna, stanowiąca załącznik do umowy sprzedaży ciepła. Nowa Tabela regulacyjna została opracowana przez Politechnikę Wrocławską, jako efekt gruntownej analizy pracy systemu ciepłowniczego w minionych sezonach grzewczych. Planowana zmiana może także skutkować koniecznością dostosowania urządzeń węzłów cieplnych do pracy przy niższych temperaturach zasilania i zwiększonym natężeniu przepływu nośnika ciepła.

 

Kto będzie odpowiedzialny za dostosowanie węzłów cieplnych do nowych warunków?

 

Urządzenia w węzłach cieplnych, będących własnością Fortum, zostaną dostosowane przez Serwis Techniczny Fortum, wraz ze zmniejszeniem temperatur zasilania i zwiększeniem przepływu nośnika ciepła.
Właściciele węzłów cieplnych proszeni są o sprawdzenie, czy zamontowane obecnie urządzenia zapewnią odbiór zamawianej mocy. Jeżeli nie, będą one musiały zostać wymienione przed datą wprowadzenia zmiany. Urządzenia zamontowane przez Fortum w węzłach nie będących naszą własnością zostaną sprawdzone i ewentualnie wymienione na koszt Fortum.

Kiedy Fortum rozpocznie dostosowanie węzłów cieplnych do nowych warunków? 

 

Począwszy od czerwca przyszłego roku Serwis Techniczny Fortum będzie prowadzić sukcesywną zmianę nastaw urządzeń regulujących natężenia maksymalnego przepływu nośnika ciepła, uwzględniającą zmianę parametrów obliczeniowych, tak aby z dniem wprowadzenia nowej Tabeli Regulacyjnej wszystkie węzły były przygotowane do pracy ze zwiększonymi przepływami.

 

Czy zmianie ulegnie Umowa Kompleksowa dostarczania ciepła?

 

Od października bieżącego roku będziemy także sukcesywnie dostarczać Państwu Załącznik do Umowy Kompleksowej Dostarczania Ciepła (Umowy Sprzedaży Ciepła), zawierający zmienioną wartość przepływu wraz z nową Tabelą regulacyjną. Nowy Załącznik do Umowy będzie obowiązywać od dnia wprowadzenia nowej Tabeli regulacyjnej tj. od 1 października 2015 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji w najbliższych Biurach Obsługi Klienta a także pod numerem Pogotowia Ciepłowniczego 993.

Back