Umowa kompleksowa

Umowa kompleksowa to wygodny sposób na zapewnienie ciepła i komfortu. Stanowi ona podstawę dostarczania Klientowi ciepła. Zawiera ona elementy Umowy sprzedaży ciepła i Umowy dystrybucji ciepła. Treść umowy kompleksowej wynika z przepisów prawa, postanowień Taryfy, ogólnych warunków oraz indywidualnych uzgodnień.

Co daje Umowa Kompleksowa?

- komfort kompleksowej obsługi ogrzewania
- przejrzyste warunki
- obsługę systemu grzewczego przez jednego wiarygodnego
dostawcę ciepła

Dlaczego Umowa Kompleksowa Fortum?

- jedna, przejrzysta umowa z wiarygodnym dostawcą ciepła
- jeden partner handlowy to prostota komunikacji
- minimum formalności przy podpisywaniu umowy
- dostęp do szerokiego zakresu usług
- przejrzysty, niezawodny sposób postępowania w przypadkach wymagających interwencji
- jedna faktura za ciepło, jeden przelew i jedno księgowanie to oszczędność środowiska, czasu i pieniędzy.

iBOK – internetowe Biuro Obsługi Klientów, które umożliwia:bezpośrednie dokonywanie zgłoszeń, analizy zużyć ciepła i płatności, opłacanie faktur z banku poprzez system PayByNet.

Co zawiera Umowa Kompleksowa?

Umowa ustala wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Zawiera miedzy innymi informacje o:

- parametrach jakościowych nośnika ciepła
- zamówionej mocy cieplnej
- obowiązującej taryfie dla ciepła
- trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

Kiedy podpisać Umowę Kompleksową?

Umowę Kompleksową można podpisać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta w przypadku:

- podłączania obiektu do sieci cieplnej przed rozpoczeciem poboru ciepła
- zmiany właściciela lub użytkownika obiektu, jeżeli dotychczasowy Klient przestaje być stroną umowy
- zmiany grupy taryfowej
- ponownego zawarcia umowy z Klientem po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy

     

 

18/05/2015