Umowa o przyłączenie

Podpisanie umowy o przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum to kolejny etap procesu przyłączania.

Na  tym etapie negocjujemy i  podpisujemy  umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej:

- wzajemne prawa i obowiązki związane z przyłączeniem węzła do sieci
-
zakres prac, który musimy wspólnie wykonać
-
dzielimy się zadaniami  do wykonania i sfinansowania
-
wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac
-
określamy termin zawarcia Umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło

Te wszystkie precyzyjne ustalenia robione są po to, żeby dobrze zorganizować i sprawnie przeprowadzić cały proces przyłączenia węzła do sieci oraz by w oczekiwanym terminie rozpocząć dostarczanie ciepła.

18/05/2015