Warunki przyłączenia

Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci ciepłowniczej Fortum może uzyskać osoba prawna lub fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu i dokumenty potwierdzające ten tytuł. Jeśli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Pobierz i wypełnij formularz  o określenie WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej – „Wniosek WPTERAZ
  2. W przypadku, gdy chcesz przyłączyć do sieci ciepłowniczej więcej niż jeden węzeł, dla każdego dodatkowego węzła odrębnie wypełnij „Wniosek WP - dział BTERAZ
  3. Przygotuj  wszystkie załączniki, o których mowa we „Wniosku WP”.
  4. Wypełniony ”Wniosek WP” wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w najbliższej siedzibie Fortum.

    Kompletny „Wniosek WP”  jest analizowany  pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia  węzła  do sieci ciepłowniczej Fortum. Na podstawie tej analizy możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji.

W przypadku gdy:
-
stnieje możliwość przyłączenia - zostają określone WTP (Warunki Techniczne Przyłączenia), które na mocy prawa są ważne 2 lata od dnia ich określenia. W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu. 
-
brak jest możliwości przyłączenia - otrzymasz pisemną informację o odmowie przyłączenia  węzła do sieci ciepłowniczej i wydania TWP, z podaniem przyczyny odmowy.

Uwaga:
Jeżeli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum,

-
współpracującego z systemem węzłów  mieszkaniowych, wypełnij  Wniosek WPmTERAZ
- a dla większej ilości węzłów - dodatkowoWniosek WPm - dział BTERAZ

Postępowanie jest analogiczne, jak powyżej.

26/08/2016