Zapytanie o przyłączenie

Korzyści ze złożenia Zapytania:

-
nie musisz mieć tytułu prawnego do nieruchomości, aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia,
- składasz tylko 2 dokumenty - formularz Zapytania i mapkę z lokalizacją obiektu,
- otrzymujesz szybko informację zwrotną czy istnieje możliwość przyłączenia
- nie tracisz czasu i pieniędzy na pozyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku WP zwłaszcza gdy nie ma możliwości przyłączenia.

Kiedy i kto może złożyć „Zapytanie”?

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy nowe przyłączenie. Możesz skorzystać z tej możliwości, jeśli np. jeszcze nie zakupiłeś danej nieruchomości lub działki pod inwestycję, a chcesz jedynie rozpoznać możliwość przyłączenia do sieci Fortum.

Co jest potrzebne do złożenia zaptania?

  1. wypełniony formularz „Zapytania” << pobierz
  2. plan wskazujący usytuowanie obiektu z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego

Poprawnie wypełnione „Zapytanie”, które trafia do Fortum, jest analizowane pod kątem możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci. Odpowiedź na „Zapytanie” otrzymasz pocztą na wskazany adres.

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możesz przejść do kolejnego etapu – ustalenia Warunków Technicznych Przyłączenia, a tym samym rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci Fortum.

19/08/2015