A - C

Audyt energetyczny

Badanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne zmian, mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania. Jest ono niezbędne do uzyskania premii termomoderniazacyjnej. Wskazuje rozwiązanie optymalne w zakresie korzystania z energii.  Stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Automatyka

Zespół urządzeń służących do regulacji ilości dostarczanego czynnika grzewczego, czyli substancji (ciekłej lub gazowej) przenoszącej ciepło. Składa się z regulatora, siłownika, zaworu regulacyjnego, czujników. W budownicwie mieszkaniowym stosowana jest automatyka: pogodowa i automatyka ciepłej wody użytkowej.

Automatyka ciepłej wody użytkowej

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, a także elementów węzła cieplnego, które mają na celu regulację ilości ciepła. Pozwalając one na utrzymanie stałej temperatury ciepłej wody, niezależnie od wielkości jej poboru.

Automatyka pogodowa

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, a także elementów węzła cieplnego, które uwzględniając temperaturę zewnętrzną regulują ilość ciepła dostarczanego do budynku. Regulacja odbywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą. Określa ona zależności między temperaturą powietrza na zewnętrz a temperaturą wody w instalacji wewnętrznej budynku.

Biomasa

Wszelkie substancje  pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które mają zastosowanie w pozyskaniu  energii.

Centralne ogrzewanie (c.o.)

Dystrybucja ciepła wewnątrz budynku. Ciepło to uzyskuje się w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu, np. węźle cieplnym - często nazywany węzłem centralnego ogrzewania. Elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie "kaloryfery"). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze.

Certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Sporządzane jest na podstawie oceny energetycznej budynku, Przyporządkowuje ono budynkowi klasę energetyczną. Dokument przygotowuje niezależny ekspert zwany licencjonowanym audytorem energetycznym.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)

Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym). P W instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku plynie ona do kranów użytkowników.

Ciepłomierz

Patrz: Licznik ciepła.

Ciepłownia

Zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze i przekazywanie jej do systemu ciepłowniczego.

Czynnik grzewczy

Patrz: Nośnik ciepła.

 
 

04/07/2014