D - F

Dostawca ciepła

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się dystrybucją i sprzedażą ciepła do  odbiorców.

Efekt cieplarniany

Zjawisko globalne polegające na ocieplenia klimatu, spowodowanym długotrwałą, zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne).

Elektrociepłownia

Zakład przemysłowy wytwarzający  energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla sieci ciepłowniczych.
 

04/07/2014