G - I

GJ

Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy.

Grupa taryfowa

Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Rozliczenia z tymi odbiorcami są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Grupowy węzeł cieplny

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Grzejnik

Wymiennik ciepła typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu ogrzewania obiektu (pomieszczeń).

Instalacja odbiorcza (wewnętrzna)

Służy do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła, do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w danym obiekcie.

 

04/07/2014